రాజకీయ థ్రిల్లర్ చిత్రం-నేనే రాజు నేనే మంత్రి

రాజకీయ థ్రిల్లర్ చిత్రం-నేనే రాజు నేనే మంత్రి

రాధాజోగేంద్ర(రానా) మరియు రాధా(కాజల్)ల ప్రేమలో ఉన్న ప్రేమ కథ. అతని మొత్తం ప్రపంచం ఆమె చుట్టూ తిరుగుతుంది మరియు ఆమె సంతోషంగా ఉండటానికి ఏంతదూరమైన వెల్తాడు.
తన ప్రియమైన రాధాని ఒక రోజు సర్పంచ్ భార్య అవమానించి తోసెస్తది,మరియు వాళ్లు వాలకి విలువైనది ఏదో కోల్పోతారు.జోగేంద్రకి జన్మించినప్పటి నుండి ఒక రాజకీయ ఆశయం, అది ముఖ్యమంత్రి సీటును సురక్షితం చేసేంత వరకు అంతం కాదు, దానిలో వచ్చే ప్రతిదీ నాశనం చేస్తుంటాడు.
జోగెంద్ర అమాయకత్వంలో ఉన్న క్షణం మరియు దాని స్థానంలో శక్తివంతమైన ఇంకా క్రూరమైన ఏదో ఒక్క పెరుగుదల నెమ్మదిగా మంటతో సమానమైన అనుభవం. రాధా ప్రేమలో చాలా గుడ్డిగా ఉంనాడు, ఇది చాలా ఆలస్యం అయ్యే వరకు తన పతనాన్ని గుర్తించలేకపోతుంది. ఆమె దానిని గుర్తించి, దాని గురించి హెచ్చరించినప్పుడు, ఆమె మాటలు వినడానికి ఎటువంటి స్థానంలో లేడు.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *