భారతదేశంలో అత్యంత ఖరీదైన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది-బాహుబలి

భారతదేశంలో అత్యంత ఖరీదైన చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది-బాహుబలి

కొందరు గ్రామస్థులు ఒక నది మధ్యలో ఒక శిశువు బాలుడు అద్భుతాన్ని చూస్తారు.వారు అతనిని తమ సొంతంగా పెంచుతారు.శివ (ప్రభాస్) అనే పేరు పెడ్తారు.అతని గత కాలం అతడిని వెంటాడే వరకు ఒక సాహసవంతుడైన సామాన్య వ్యక్తిగా పెరుగుతూ మారుతారు.అతను మహీష్మతి రాజ్యానికి వారసుడు. మహారాణి దేవసేన(అనుష్క షెట్టి) కుమారుడు అమరేంద్ర బాహుబలి (రెండు పాత్రలో ప్రభాస్),అతను తన తల్లిదండ్రులను హింసించి బలవంతంగా వారి రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న దుష్ట రాజు భల్లాలా దేవా (రానా దగ్గబాటి) తో పోరాడడానికి మళ్లీ తిరిగి వస్తాడు.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *