పవన్ కళ్యాన్ “కాటమరాయుడు”ల మన ముందుకు వచ్చాడు.

పవన్ కళ్యాన్ “కాటమరాయుడు”ల మన ముందుకు వచ్చాడు.

రాయుడు(పవన్ కళ్యాణ్) మరియు అతని నలుగురు సోదరులు వారి గ్రామంలో సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు.ఒక అమ్మాయి తన కుటుంబంలోకి ప్రవేశిస్తే తనకు మరియు తన సోదరులకు మధ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని అతను భావిస్తున్నందున కఠినమైన మరియు తీవ్రమైన స్తితిలో రాయుడు పెళ్లి చేసుకోడు. తన నలుగురు సోదరులు ప్రేమలో ఉంటారు మరియు త్వరలో పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు.వారు వివాహం చేసుకోవాలంటే, వారిలో పెద్దవారైనందున రాయుడు మొదటిగా పెళ్లి చేసుకోవాలని వారు తెలుసుకుంటారు.వారందరూ కలిసి,ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి అవంతి(శృతి హసన్)ని రోజు ఏదో ఒకవిధంగా వారు కలుసుకుంటారు.
                            కాటమరాయుడు, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి హింసాకాండను ఉపయోగించుకుంటున్న వ్యక్తి,అవంతికను వివాహం చేసుకోవాలని , అతను తన మార్గాన్ని మార్చుకోవాలని కోరుకుంటాడు. అతను తన క్రూరమైన లక్షణాలను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, అతని భార్య యొక్క బంధువులు ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటాడు.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *