ద్వారకా ఒక ఆసక్తికరమైన కధాంశం మరియు ఒక కదిలిపోయే అరుదైన స్క్రీన్ ప్లే ఉంది.

ద్వారకా ఒక ఆసక్తికరమైన కధాంశం మరియు ఒక కదిలిపోయే అరుదైన స్క్రీన్ ప్లే ఉంది.

ఎర్ర సీను(విజయ్ దేవరకొండ) ఒక దొంగ,అతను దొంగతనం చేస్తూ అనుసంధానిత కారణంగా దేవుడు అనుకుంటారు, అందువలన అతనిని కృష్నానంద స్వామిగా మారుస్తారు.దక్షిన వలె ప్రవహిస్తున్న డబ్బు కోసం దురాశతో అలానే ఉంటాడు.అతను అక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేక అక్కడి నుండి వెళ్లిపోవాలని అనుకుంటాడు.ఇంతలో వసుధ (పూజా జావెరీ)ను తన దొంగతనం రోజులలో అతను చూస్తాడు,అప్పుడు ఆ అమ్మాయి తనను పూజించడానినికి తిరిగి వస్తది మరియు అతను ఆమె కోసం తిరిగి ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.తన అనుచరుడు వారి మార్గాల నుండి ఒక కొత్త ఆలోచనలకు మారుస్తాడు, మంచి వాడు అవుతాడు మరియు అతని ప్రేమను గెలుస్తాడు.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *