ఒక అందమైన కుటుంబాన్ని నిర్మించిన చిత్రం అ ఆ…

ఒక అందమైన కుటుంబాన్ని నిర్మించిన చిత్రం అ ఆ…

 

అనాసుయ (సమంతా) నరేష్ మరియు నదియ యొక్క ఏకైక కుమార్తె. ఆమె జీవితంలో ఆమె తల్లిదండ్రులు గొప్పగా వివాహం చేయాలని అనుకుంటారు.ఈ వివాహం అనసూయ కి ఇస్టముండదు.ఆమె తండ్రి సలహా ప్రకారం ఆమె అత్తమామల ఇంటికి కొంత సమయం గడిపేందుకు వెళుతుంది.
ఆమె ఆనంద్ (నితిన్) ను కలుసుకుంటూ, అతనితో ప్రేమలో పడుతది. ఆనంద్ తన నాగల్ వల్లీ (అనుపమ పరమేశ్వరన్) ను పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు అతని వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంగా కథలో ట్విస్ట్ పుడుతుంది.
అనాసుయ కోపంతో ఉన్న తల్లితో మరియు ఆనంద్ ప్రేమను ఎలా గెలుచుకునుంటుందో, నాగవళ్లితో ఎలా వ్యవహరిస్తుందో కథ మిగిలినది.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *